Ice core impurities - sea ice and burning trees


Urenheder i iskerner - havis og skovbrænde

Mange forskellige typer urenheder i iskerner måles i høj tidslig opløsning. Kilderne til mange af disse urenheder, så som støv og kalcium eller vulkansk sulfat, er velkendte. Andre kilder til urenheder kan derimod være mindre velkendte, og dermed vanskeligere at fortolke.

Koncentrationer af natrium (Na+) og klorid (Cl-) er blevet målt i centimeterhøj opløsning. Både Na+ og Cl- stammer hovedsageligt fra havsalt. Men Na+ kan også stamme fra andre kilder, fx mineralsk støv.

Koncentrationerne af Na+ og Cl- varierer stærkt hen over de meget kraftige klimaskift i perioder med istid (de såkaldte D-O begivenheder), med omkring fire gange højere koncentrationer i de koldere perioder. Na+ og Cl- frigøres fra havvand når havisen bliver dannet, og koncentrationsændringerne tænkes at hænge sammen med ændringer i udbredelsen af havis i Nordatlanten, kombineret med en ændring af det atmosfæriske cirkulationsmønster. Men fortolkningen er ikke ligetil.

Indholdet af NH4+ i iskerner menes hovedsageligt at stamme fra jord og vegetation, samt fra afbrænding af biomasse, fx fra skovbrande på det nordamerikanske kontinent. I Holocæn udviser NH4+ et klart maksimum om sommeren, medens koncentrationerne generelt er forsvindende lave om vinteren.

Læs mere om
- anvendelserne af dataserier til datering
- måling af urenheder i isen ved hjælp af Continuous Flow Analysis