GICC05

GICC05-tidsskalaen

GICC05-tidsskalaen er en ny stratigrafisk tidsskala for de grønlandske iskerner NGRIP, GRIP og DYE-3, og er publiceret af forskere ved Center for Is og Klima. Den nye tidsskala kaldes den grønlandske iskernekronologi 2005 (Greenland Ice Core Chronology 2005, eller kort GICC05), og rækker tidsmæssigt tilbage til 60.202 b2k. Notationen "b2k" blev introduceret sammen med tidskalaen og betyder "år før 2000 e.Kr.".

Det specielle ved GICC05-tidsskalen er, at den er baseret på mange overlappende dataserier fra de tre forskellige iskerner (NGRIP, GRIP og DYE-3). I hver enkelt tidsperiode er de bedste tilgængelige data blevet brugt sammen med den mest hensigtsmæssige dateringsmetode. Overlappet mellem de forskellige sektioner sikrer konsistens mellem forskellige dele af tidsskalaen.

Overview

 

Tilbage til 7900 b2k er målinger af stabile isotopforhold i DYE-3 kernen brugt som den primære dataserie. δ18O-målinger udgør hoveddelen af dette datasæt som er suppleret med nye δD-målinger. Årlag defineres som årlige toppe i δ18O og δD data. I de øverste par tusind år støttes målingerne fra DYE-3 af δ18O-data fra NGRIP og GRIP, men på grund af disse dataseriers relativt grove opløsning, udgør DYE-3 målingerne det primære grundlag for dateringen i denne periode.

I perioden fra 7900 til 10.276 b2k er de bedste tilgængelige data til årlagstælling urenhedsdata fra GRIP-iskernen. Calcium og ammonium-koncentrationer suppleres af korte sektioner af δ18O data. Et markant vulkansk lag ved 8236 b2k markerer det punkt hvor dateringen overgår fra at være primært baseret på DYE-3-data til at være baseret på GRIP-data.

I dybden 1404 m, som svarer til alderen 10.276 b2k, starter urenheds-datasættet fra NGRIP-iskernen, det såkaldte CFA-datasæt. Sammen med målingerne af isens ledningsevne og de synlig lag, udgør CFA-datasættet et imponerende datasæt med op til 9 parallelle dataserier med et markant årligt signal.

Grænsen mellem Yngre Dryas og Holocæn er dateret til 11.703 b2k, og overgangen fra istiden og ind i den lune Bølling-tid er dateret til 14.692 b2k. Årlagstællingen fortsætter gennem istiden til 60.202 b2k.

I Holocæn er dataserierne fra de tre kerner knyttet sammen ved hjælp af måleserierne for den elektriske ledningsevne (ECM), hvilket betyder at tidskalaen er fælles for alle tre kerner. I istidsdelen er der brugt en lignende teknik til at overføre GICC05-tidsskalaen til GRIP og GISP2 dataserierne, så klimakurverne kan studeres på en fælles tidsskala.

Læs mere om
- datering ved hjælp af målinger af isotopforhold (δ18O og δD)
- datering ved hjælp af målinger af mængden af urenheder i isen og se eksempler på denne type årlagstælling.

Du kan også læse om hvordan GICC05-tidsskalaen er konstrueret i de videnskabelige artikler, der beskriver de forskellige dele af tidsskalaen:

- Holocæn

Dateringen af perioden fra i dag og tilbage til 7.900 år b2k er baseret på højtopløste målinger af stabile isotopforhold i DYE-3, GRIP og NGRIP-iskernerne. Resultaterne er publiceret i Vinther et al. i Journal of Geophysical Research

- Overgangen fra istid til den nuværende mellemistid

Dateringen af perioden mellem 7.900 år b2k og den første bratte opvarming efter istiden (Bølling-tiden) ca. 14.700 år b2k er baseret på højtopløste målinger af mængden af urenheder, isens elektriske ledningsevne og de synlige lag i isen fra GRIP og NGRIP-iskernerne. Resultaterne er blevet publiceret i Rasmussen et al., Journal of Geophysical Research.

- Den sidste istid, perioden fra 42.000 ka til 14.700 år b2k.

Dateringen af perioden fra 14.700 til 42.000 år b2k er baseret på målinger af de synlige lag i isen og målinger af isens elektriske ledningsevne. Desuden anvendes højtopløste urenhedsdata så længe årlagene er mindst 1,5 cm tykke. Dateringen af denne sektion og sammenligninger med andre tidsskalaer er publiceret i 2 artikler i Quaternary Science Reviews: Andersen et al. and Svensson et al.

- Den sidste istid, perioden fra cirka 42.000 til 60.000 år b2k.

Dette er den ældste sektion af en grønlandsk iskerne, der nogensinde er dateret ved årlagstælling. Resultaterne er publiceret i Svensson et al., Climate of the Past.