28. juli 2010

Bunden under Indlandsisen blev nået d. 27 juli 2010!


Dorthe Dahl-Jensen med den sidste iskerne før grundfjeldet - hentet op fra en dybde af 2537,36 m

Grundfjeldet under Indlandsisen blev nået tirsdag, den 27. Juli 2010 ved iskerneboringen ved NEEM på Grønlands Indlandsis i 2537,36 m dybde. Eem perioden er den sidste mellemistid hvor klimaet var varmere end i dag og hvor vandstanden i verdenshavene var 5 m højere end i dag, og perioden er den bedste parallel til et fremtidigt varmere klima.

Videnskabsfolk fra 14 nationer deltager i NEEM og det gør projektet til det iskerneprojekt som hidtil har omfattet flest nationer. Efter 5 års arbejde er der blevet hentet iskerner op fra Eem perioden fra for 130.000 til 115.000 år siden, og endda is som er endnu ældre. De sidste 2 m is over bunden indeholder sten og andet bundmateriale som ikke har set dagens lys i hundreder tusinder af år. Vi forventer at isen er rig på DNA og pollen som kan sige noget om om plante- og dyrelivet i Grønland før øen blev dækket af is for måske op til for 3 mill. år siden.

Mere end 300 iskerneforskere, inklusive mange unge videnskabsfolk, har været i NEEM lejren i de sidste tre år.  Det omfattende videnskabelige program for NEEM involverer grupper fra 14 nationer.

Fortidens pludselige klimaændringer bliver analyseret i detalje i et række forskellige målinger som omfatter stabile vandisotoper der fortæller om temperaturændringer og ændringer i havkilderne til vanddamp, målinger af drivhusgasserne tilbage i tiden fra bobler i isen, og isens indhold af biologiske sporstoffer. Målingerne vil forbedre vores forståelse af klimaets naturlige variabilitet, af tilbagekoblinger via kulstof- og den biologiske cyklus og forbedre vores tidsfæstelse gennem detaljerede kemiske målinger som tillader, at vi kan tælle lagene og kortlægge klimaforandringe år for år.

De målinger som bliver foretaget mange meter under sneoverfladen, i snehuler, er de mest sofistikerede og omfattende nogensinde. Helt moderne laser instrumenter til bestemmelse af vandisotoper og drivhusgasser er blevet koblet til et kemisk analysesystem til måling af urenheder i isen, og isen er blevet analyseret on-line. Samtidig er isens krystalstruktur blevet målt i hidtil uhørt detalje. Alt dette er foregået på et af de mest utilgængelige steder på Indlandsisen.

NEEM projektets hovedmål er at opnå mere viden om den varme Eem periode, fordi Eem på mange måder kan bruges som naturens eget eksempel på en fremtid med global opvarmning. Hvor meget mindre var Indlandsisen for 120.000 år siden da den globale temperatur var 2 – 3 grader højere? Og hvad var Indlandsisens bidrag til havstigningen dengang ? Hvor stærkt gik afsmeltningen? Vi forventer at vore undersøgelser vil forøge vores viden om det fremtidige klima og vores evne til at forudsige hvor hurtigt og med hvor meget havvandet vil stige.


De sidste 2 m is over bunden indeholder sten og andet bundmateriale som ikke har set dagens lys i hundreder tusinder af år.

Hele NEEM projektets forløb kan følges på dagbogen på hjemmesiden: http://neem.nbi.ku.dk/dansk/ hvor man også kan se billeder fra lejren.

Fra NEEM lejren
Projektleder Dorthe Dahl-Jensen