7. juni 2013

Mindeord for Sigfus J. Johnsen

En stjerne i dansk/islandsk og international iskerneforskning er gået bort

Det er med stor sorg at vi på vegne af familien må fortælle, at Sigfus Johann Johnsen har forladt os. Sigfus har været en central personlighed for forskningsgruppen i Center for Is og Klima, og vi vil savne ham dybt.

Lektor emer., Dr. Phil. Sigfus Johann Johnsen døde tirsdag den 5. juni 2013. Han blev 73 år.

Sigfus efterlader sin kone, Pálina Kristinnsdottir, tre børn og 11 børnebørn.

Med Sigfus Johann Johnsens bortgang mistede dansk og international iskerneforskning en central personlighed. Fra midt i 70’erne og frem stod Sigfus for en række opfindelser indenfor boreteknologi, iskernemålinger og isflydemodeller, som førte til en helt enestående række successer for den danske is og klima forskningsgruppe. 

Sigfus var islænding. Han blev født på Ögur i 1940 og voksede op i Isafjördur. I 1964 blev han tilknyttet prof. Willi Dansgaards gruppe ved Københavns Universitet, hvor han arbejdede med rekonstruktion af tidligere tiders klima, gennem studier af isens isotopsammensætning på verdens første iskerne fra Camp Century. I 1969 blev resultaterne publiceret i tidsskriftet Science og gav så meget genlyd, at artiklen anses for at være fødslen af iskernebaseret klimaforskning. Sigfus’ kreative forskning ses tydeligt i artiklen, hvor problemet med at bestemme alderen af is i en bestemt dybde blev løst med en ny, enkel og intuitiv fysisk beregningsmodel. Modellen er siden blevet verdenskendt som Dansgaard-Johnsen modellen.Blandt Sigfus’ seneste bidrag var anvendelsen af isotopernes diffusion til rekonstruktion af fortidens temperaturer. Sigfus er blandt de højeste citeret indenfor Geovidenskab.

Som mange af sine landsmænd havde Sigfus en stribe færdigheder, som koblet med et usædvanligt intellekt, gav ham evnen til at gennemskue selv vanskelige problemer, og evnen til med en usædvanlig intuition at løse dem. Sigfus var overbevist om, at der var mere mellem himmel og jord end videnskaben (endnu) kunne give svar på. Spiritualitet og videnskab går sjældent hånd i hånd, men for Sigfus var der ingen modsætning mellem de to.

Gennem 70’erne stod Sigfus for udviklingen af et dansk bor til boring af iskerner i samarbejde med ingeniørassistent Steffen Bo Hansen og civilingeniør Niels Gundestup. Af de 11 iskerner i verden, som er mere end 2 km lange, er de 7 boret med et dansk bor, eller med dansk knowhow.

Sigfus fik opbygget et meget stort netværk af internationale forskere, som alle fik udbytte af hans kolossale indsigt og intuition. Mange unge forskere har haft glæde af Sigfus’s varme og menneskelige væsen og store entusiasme for is og klima. De livslange venskaber blev bundet sammen af Sigfus venlighed og tålmodighed samt hans store forkærlighed for menneskeligt selskab.  Sigfus har livet igennem haft et nært og stærkt ægteskab med Pálina Kristinnsdottir (Palla), der har støttet Sigfus og altid været der for ham, både hjemme og ofte også på Indlandsisen.

ÆRET VÆRE SIGFUS' MINDE  

På vegne af Center for Is og Klima
Dorthe Dahl-Jensen, professor