Centerpartnere

Center for Is og Klima arbejder tæt sammen med talrige danske og internationale partnere på fælles projekter, samfinansierede ph.d.-stipendier og udvekslingsophold for både studerende og forskere.

Danmarks Miljøundersøgelser
Hovedsamarbejdsområde: Modellering af kulstofkredsløbet.

Danmarks Meteorologiske Institut
Hovedsamarbejdsområde: Iskappemodellering og atmosfæremodellering.

Danmarks Rumcenter
Hovedsamarbejdsområde: Remote sensing, specifikt overflademassebalancemålinger fra fly og satellit.

Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland
Hovedsamarbejdsområde: Iskappemodellering og iskappemassebalance

Center for Ancient Genetics, Københavns Universitet
Hovedsamarbejdsområde: Karakterisering af DNA i iskerner.

Geologisk Institut, Københavns Universitet
Hovedsamarbejdsområde: Fortolkning af iskernedata sammenholdt med data fra tørvemoser og søsedimenter.

Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University , Japan
Hovedsamarbejdsområde: Iskappemodellering.

Center for Remote Sensing of Ice Sheets, University of Kansas
Hovedsamarbejdsområde: Radarmålinger, remote sensing teknikker.

GeoBiosphere Science Centre, Lund, Sweden
Hovedsamarbejdsområde: Sammenhæng mellem iskerner og sø- og havsedimentkerner.

Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, UK
Hovedsamarbejdsområde: Sammenligning af data fra iskerner, træringe og andre indirekte temperaturindikatorer.

Bjerknes Centre for climate research, Bergen, Norway
Hovedsamarbejdsområde: Sammenligning af data fra iskerner og havsedimentkerner, rekonstruering af fortidens havcirkulation.