Målsætninger for Center for Is og Klima

Forskerne ved Center for Is og Klima arbejder indenfor følgende hovedemner:

  • Kortlægning af de naturlige klimavariationer: Den nordlige halvkugles klima gennem den nuværende mellemistids-istidsvingning vil blive rekonstrueret ved hjælp af mange parallelle dataserier og ved anvendelse af globale klimamodeller. Målet er at opnå et detaljeret billede af variationer i temperatur, nedbør og atmosfæriske forhold og øge forståelsen af disse variationers årsager.

  • Analyse af den forrige mellemistid: Målet er at rekonstruere klimaet igennem den forrige mellemistid (Eem-tiden, ca. 120.000 år før nu), der var ca. 5°C varmere end i dag, og at øge forståelsen af, hvordan klimasystemet fungerede under disse forhold. Et vigtigt delmål er at undersøge, hvordan Indlandsisen reagerede på det varme klima. Fordi Eem-tiden minder en del om fremtidens forventede varmere klima, vil øget forståelse af Eem-tidens klima forbedre vores muligheder for at forudsige, hvordan den grønlandske Indlandsis vil reagere i fremtiden.

  • Analyse af bratte klimaændringer: Data fra iskerner viser, at klimaet er skiftet brat mange gange tidligere. Et af centerets mål er at identificere og forstå de mekanismer der forårsagede de bratte skift, både for bedre at forstå vores klimatiske historie og for at kunne vurdere risikoen for fremtidige bratte klimaskift.

  • Modellering af Indlandsisens reaktion på klimaændringer: Indlandsisen er Jordens næststørste reservoir af ferskvand, og selv relativt små ændringer i Indlandsisens størrelse, facon og flydemønster har betydelige konsekvenser for havniveauet. Videreudvikling af computermodeller til beskrivelse af isens bevægelse og anvendelse af iskerne- og radardata, vil forbedre vores evne til at forstå, hvordan iskappen har reageret på fortidens klimaændringer og hvordan den vil reagere på fremtidige ændringer i f.eks. temperatur og nedbørsmønstre.

  • Den første CO2-kurve fra Grønland: Måling af CO2 i grønlandske iskerneprøver kompliceres af isens relativt høje indhold af urenheder, idet CO2 og urenheder vekselvirker. Nye metoder til at måle isens indhold af en række urenheder samtidig med måling af CO2-indholdet og den isotopiske sammensætning af CO2, vil gøre det muligt at korrigere for vekselvirkningen mellem CO2 og urenheder. Det bliver derved muligt at producere en CO2-kurve fra de grønlandske iskerner, der vil kunne afsløre nye oplysninger om fortidens atmosfæriske CO2-indhold. Dette vil være første gang at disse oplysninger bliver tilgængelige fra den nordlige halvkugle, og kurven vil kunne afsløre vigtige detaljer om kulstoffets kredsløb.

  • Øget forståelse af klimasystemet: Klimaændringer sker ofte tidsligt forskudt på de nordlige og sydlige halvkugler. Havcirkulationen flytter både varme og kulstof mellem halvkuglerne. Forbedrede klimamodeller med udgangspunkt i iskernedata vil kunne øge vores forståelse af klimaets dynamik og f.eks. hvordan klimaet på de to halvkugler er koblet.

  • En international platform: Centeret er brændpunkt for iskerne-boreprojektet NEEM og fremtidige boringer gennem Grønlands Indlandsis og er samlende enhed for en lang række projekter indenfor eller tæt på centerets forskningsområde (på engelsk). Centeret arbejder også aktivt på at være et innovativt miljø for undervisning og udveksling af erfaringer mellem unge forskere.

En uddybende beskrivelse af centerets målsætning og de metoder, der vil blive anvendt til at nå disse mål, findes i de forskningsplaner, der ligger til grund for de to bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond, der finansierer en stor del af centerets forskning (forskningsplan 2007-2012 og forskningsplan 2012-2017; engelskspogede pdf-filer).