ISBORINGER I CENTRAL GRØNLAND - GRIP OG NORTH-GRIP

Varv, Nr. 2, p. 41-59, 1997

C.U. Hammer
Departement of Geophysics, The Niels Bohr Institute of Astronomy, Physics and Geophysics, University of Copenhagen.

ABSTRACT.
Indlandsisen rummer fantastiske oplysninger om klimavariationerne indenfor de sidste 200.000 år. Vi ser nærmere på oplysningerne fra de udborede, grønlandske iskerner.