Specialer og Bachelorprojekter

På denne side findes en liste over de fleste dansksprogede specialer og bachelorprojekter skrevet inden for centerets forskningsområde siden 2000. Liste over specialer og Ph.D.-afhandlinger skrevet på engelsk findes på den engelske del af hjemmesiden.

Specialer

   
Navn År  Titel 
Martin Olesen 2009 Grønlands Indlandsis og den globale opvarmning
Søren Wedel Nielsen 2005 Registrering af visuel stratigrafi i NGRIP iskernen
Maiken Lolck  (Steno Inst, Århus Universitet) 2004 Klima, Kold Krig og Iskerner
Trine E Strømfeldt 2003 Antropogen forurening afspejlet i en grønlandsk iskerne
Niels Kjær 2003 Ændringer i atmosfærens kemiske sammensætning ud fra Grønlandske iskerner ? de seneste 220 år
Sune Olander Rasmussen 2002 Dynamisk Dekorrelation anvendt til iskernedatering

Bachelorprojekter

   
Navn  År  Titel 
Oliver A. Lylloff 2011  Modelling Heat Conduction in Ice Sheets
Trine Cecilie Larsen, Maibritt Esbjørn Nielsen 2007 Datering af tidlig Holocen is baseret på højopløst GRIP δ18O dataserie
Lars Berg Larsen 2005 Glacio-kemisk undersøgelse af fortidige vulkanudbrud, med særlig henblik på det 6. århundrede AD
Anne Munck Solgaard, Gry Andrup-Henriksen 2005 Kortlægningen af bundsmeltningen under Nioghalvfjerdsfjorden Gletscher i Nordøstgrønland
Andreas Lemark, Jóhanna Rasmussen 2005 Undersøgelser af højtopløst kemi i Interstadials 3 og 4 i NGRIP iskernen
Mai Winstrup 2004 Stratigrafi i iskapperne på Mars
Mads Dam Ellehøj, Nanna Bjørnholt Karlsson, Peter R. Wang 2004 Iskapper på Mars - den nordlige iskappes stratigrafi og flydemønster
Louise Wedderkopp Bjerrum, Hedinn Björnsson og Thomas Bjerring Kristensen 2004 Undersøgelse af klimasignal i perioden 1245-1851 ud fra havsaltsignalet i NGRIP-iskernen
Thore Jürgensen og Trine Ebbensgaard   Kold event i Allerød
Susanne Buchardt, Sisse Lundholm og Ditte Nielsen 2002 Sammenligning af overfladesneens kemiske sammensætning for de sidste 3- 4 år med meteorologiske data ved NGRIP på Grønlands Indlandsis