Meddelelser om Grønland
udgivet af
Kommissionen for Videnskabelige undersøgelser i Grønland
Bd. 165 - Nr.1


Radio-Carbon Age and Oxygen-18 Content of Greenland Icebergs

by
P.F. Scholander, H. deVries, W. Dansgaard, L.K. Coachman, D.C. Nutt, E. Hemmingsen
With assistance of
O. Iversen, H. Jensen, S. Skjelten, H. Steen and J.

København
C. A. Reitzels Forlag
1962

(Link opens in new window - pdf.file)