Kontinentalt støv i den grønlandske Indlandsis

KVANT, Vol. 3, p. 3-7, 1998 

A. Svensson, K.K. Andersen
Departement of Geophysics, The Niels Bohr Institute of Astronomy, Physics and Geophysics, University of Copenhagen.

INDLEDNING.
Hvert år falder et nyt lag sne på den grønlandske Indlandsis. Med tiden sammenpresses sneen til is, og de mange kronologiske årlag som Indlandsisen er opbygget af rummer et væld af informationer om fortidens klima. I to andre indlæg i dette nummer af Kvant er beskrevet hvordan studier af isen selv, af kemiske urenheder i isen, og af atmosfærisk luft som er indkapslet i isen kan afsløre klimatiske begivenheder flere hundrede tusinde år tilbage i tiden. En anden interessant størrelse som kan studeres i iskerner udgøres af mineralogisk støv som er blevet transporteret i atmosfæren og som stammer fra ørkener og tørre områder på kontinenterne. I denne artikel vil vi diskutere hvordan dette støv er relateret til klimaændringer og til den atmosfæriske cirkulation på den nordlige halvkugle under den sidste istidscyklus.