Fælles nordisk indsats - tæt på verdens top

Geologi, Nyt fra GEUS, Vol. 2, p. 2-14, 1998 

C.U. Hammer
Departement of Geophysics, The Niels Bohr Institute of Astronomy, Physics and Geophysics, University of Copenhagen.
H.H. Thomsen
GEUS, Afdelingen for Hydrologi og Glaciologi, Thoravej 8, 2400 K?avn NV, Danmark.

INDLEDNING.
Hans Tausen Iskappe er meget følsom over for ændringer i temperaturen. Og den smeltede derfor bort efter sidste istid. Den nuværende iskappe startede sin opbygning for 3500-4000 år siden. Iskappen fortæller om klimaændringer, som stemmer med hovedlinier i den nordlige halvkugles klima gennem de sidste 1000 år. Hans Tausen Iskappe og dermed Peary Land synes at følge temperaturudviklingen for Grønland i almindelighed gennem de sidste 100 år.