Is i vort Solsystem

Dansk Kemi, Vol. 82, No. 2 p. 10-14, 2001 

D. Dahl-Jensen
Departement of Geophysics, The Niels Bohr Institute of Astronomy, Physics and Geophysics, University of Copenhagen.

ABSTRACT.
I vort Solsystem findes der ud over H2O-is andre stoffer, som i fast form kaldes for is inden for den planetære forskning. De forskellige former for is gennemgås, hvorefter isen på Mars og på Jupiters måne Europa beskrives mere udførligt.