Trifloureddikesyre - hvad nyt?

Dansk Kemi, 83, nr. 3, p. 28-30, 2002 

O.J. Nielsen
Kemisk Institut, Københavns Universitet, Danmark.
J.P. Steffensen
Geofysisk Afdeling, Niels Bohr Instituttet for Astronomi, Fysik og Geofysik, Københavns Universitet

ABSTRACT.
Ved analyse af tusindårige iskerneprøver kunne der ikke detekteres trifloureddikesyre (TFE) (<2 ng/L). Det antyder, at TFE ikke indgår i den naturlige og globale hydrologiske cyklus. Det er meget overraskende, idet TFE findes i uforklarlige koncentrationer i havene. Nye analyser af nutidig is ventes med spænding.