Indlandsisens hemmeligheder

Videnskaberfremtiden - Villum Kann Rasmussen Fonden og Experimentarium, p. 6-19, 2003 

D. Dahl-Jensen
Departement of Geophysics, The Niels Bohr Institute of Astronomy, Physics and Geophysics, University of Copenhagen.

ABSTRACT.
Sne der faldt i fjor - og for over to hundrede tusinde år siden - er bevaret i iskappen på Grønland. Isen rummer helt enestående detaljerede oplysninger om fortidens klima, som vi må forstå for at kunne forudsige klimaets udvikling i fremtiden. Indlandsisens arkiv åbnes ved at bore iskerner helt ned til bunden af iskappen.