Klimaændringer de sidste 100.000 år

Naturens Verden, Nr. 7/8, p. 28-37, 2003 

S.O. Rasmussen, A. Svensson og K.K. Andersen
Departement of Geophysics, The Niels Bohr Institute of Astronomy, Physics and Geophysics, University of Copenhagen.

ABSTRACT.
I dag tales der meget om hvorvidt klimaet er ved at ændre sig, men én ting ligger fast: verden har oplevet en opvarmning på omkring 0,6oC i løbet af de sidste hundrede år. Det specielle ved denne klimaændring er at den muligvis er menneskeskabt, men ellers er klimaændringer som sådan et helt naturligt fænomen.
Inden for kvartærperioden, de sidste to mio. år, har klodens klima gennemgået svingninger mellem istider af omkring 100.000 års varighed og varme perioder af omkring 10.000 års varighed. En kilde til informationer om disse svingninger er det klimaarkiv som ligger gemt i de store iskapper på Grønland og Antarktis. Ved at bore iskerner tværs gennem de kilometertykke iskapper har man opnået stor viden om de seneste store klimavariationer.På Grønland dækker de lange iskerner de sidste 100-150.000 år, og på Antarktis mener man ved en igangværende boring at være nået 820.000 år tilbage i tiden.