Et land formet af vand 

Geografisk Orientering, Nr. 4, p. 146-153, 2003. 

C. Hammer
Geofysisk Afdeling, Niels Bohr Instituttet for Astronomi, Fysik og Geofysik, Københavns Universitet
I. Marcussen
T.V. Østergaard

ABSTRACT.
Det var først og fremmest vand, der formede det danske istidslandskab - smeltevand. Smeltevandet løb på den smeltende is, flyttede rundt på alt det materiale, der smeltede ud af isen, og samlede det til issøbakker og isflodssletter. Isen spillede i den henseende en mere passiv rolle som det, der hindrede aflejring.
De vigtigste beviser på, at det forholder sig sådan ligger i landskabet selv i de usammenhængende sletter og fladtoppede bakker og i de sedimenter bakker og sletter består af. Og tolkningen understøttes af, hvad man i dag ved om isskjolde i arktiske egne og deres dynamik, om isfysik og om klimaudviklingen gennem kvartærtiden.