Feltarbejde

Iskerner fra de polare egne er en af de bedste kilder til viden om fortidens klima, fordi de på enestående vis kombinerer to nøglekriterier:

  1. De giver os en kontinuert dataserie, der strækker sig hundrede tusindvis af år tilbage i tiden
  2. De har en meget høj tidslig opløsning sammenlignet med andre typer af klimadata.

Problemet med iskernerne er naturligvis, at det ikke er nogen let opgave at fremskaffe kilometerlange iskerner fra Grønland eller Antarktis. Sådan en operation kræver mange måneders planlægning - mandskab og logistik skal organiseres, tilladelser skal opnås, og man skal forsøge at tage højde for alle eventualiteter. Ofte er mange lande involveret og stiller med både mandskab og financiering. I mange år har Danmark spillet en vigtig rolle i disse feltoperationer, og har ledet flere boreprojekter på Grønlands indlandsis.

Læs mere om hvordan boreprojekterne foregår på de næste sider:

Rejsen til borestedet: Fra Kangerlussuaq på Grønlands flyver Herculesfly med påmonterede ski folk og gods til borestedet.

Lejren: Lejren består af bygninger på overfladen, sovetelte og haller under overfladen til iskernearbejdet.

Livet på isen: Livet og arbejdet på indlandsisen er en helt enestående oplevelse langt fra alt, og med solen på himlen hele døgnet.

Andre forskningsprojekter

Hovedformålet med feltoperationen er at bore en kontinuert iskerne hele vejen gennem iskappen samt at analysere prøverne fra denne iskerne. Men der er mange andre forskningsprojekter der benytter sig af lejrens faciliteter. Det kan f.eks. dreje sig om GPS-målinger, indsamling af seismiske data, radarmålinger, vejrobservationer, indsamling af mikrometeoritter, studier af de øverste snelag i en snegrav, korte iskerneboringer (ned til ca. 100 m), og mange andre projekter.