Oversigt over baggrundsmaterialet

Brug oversigten nedenfor til at tilgå alle undersider direkte.

  • Boring og analyse af iskerner
  • Stratigrafi og datering
  • Sne bliver til is
  • Rekonstruktion af fortidens atmosfære
  • Istider og mellemistider
  • Emneoversigt