kilde:https://en.wikipedia.org/wiki/Volcanoes

Urenheder i iskerner

Sneen som falder i Grønland indeholder meget små mængder urenheder, fordi de fleste urenheder er forsvundet under transporten fra kildeområderne til den fjerne iskappe. Alligevel indeholder grønlandske iskerner små mængder urenheder som er vigtige indikatorer for fortidens klimaudvikling. Eksempler på sådanne urenheder er:
- Støvpartikler fra ørkener, som er blevet tranporteret tusindvis af kilometer i atmosfæren
- Syre og askepartikler af vulkansk oprindelse
- Natrium- og kloridioner som er indikatorer for fortidens oceaniske aktivitet og havis, og ammonium som er relateret til afbrænding af biomasse og skovbrande
- Bly, sulfat, og nitrat fra menneskeskabt forurening

Urenheder i iskernerne kan måles ved isolerede prøvetagninger, hvor et stort antal prøver bliver skåret af iskernen og analyseret individuelt. En anden metode er den såkaldt Continuous Flow Analysis, hvor et stykke af iskernen smeltes på en varmeplade og urenhederne måles kontinuerligt på smeltevandet fra iskernen.

VS

Når koncentrationen af urenheder i isen er høj, danner urenhederne synlige lag i isen. Billedet ovenfor viser støvlag i en halv meter af en grønlandsk iskerne. Iskernen stammer fra sidste istid, og blev dannet for omkring 25.000 år siden. De hvide lag indeholder støv og andre urenheder, medens de sorte lag er ren og klar is. Hvert år svarer til 1-2 cm, så det viste isstykke faldt som sne over en periode på cirka 30 år.

Læs mere om
- Optagelse af den visuelle stratigrafi i iskerner
- Isens krystalstruktur
- Datering af iskerner ved stratigrafiske metoder