Stratigrafi og datering

Iskernerne indeholder stor viden om fortidens klima. Men den får først den fulde værdi, når den kan henføres til et tidspunkt eller en tidsperiode. Derfor er det af afgørende betydning at datere (aldersbestemme) isen i forskellige dybder, både før og efter boringen af en iskerne, og derved konstruere en såkaldt tidsskala for iskernen.

For at datere iskernerne anvendes en kombination af computermodellering og identifikation, og optælling af årlag i iskernen. Iskernetidsskalaer kan ved hjælp af markør-lag, der kan genfindes i andre kerner, overføres til andre iskerner, og kan også bruges til at datere andre typer af data om fortidens klima.

Datering ved optælling af årlag

Datering ved optælling af årlag

På samme måde som man tæller årringe i træ, er det muligt at tælle årlag i is. Efterhånden som man bevæger sig ned i isen, stiger alderen i isens lag. Lagene identificeres ud fra målinger af variationer af isens sammensætning og indhold af urenheder. I de grønlandske iskerner er der blevet talt årlag som går mere end 60.000 år tilbage i tiden. Optællingen danner baggrund for GICC05-tidsskalaen, der gør det muligt at undersøge fortidens klima i finere detaljer end tidligere.

Datering ved hjælp af computermodellering

Datering ved hjælp af computermodellering

Computermodeller kan bruges til at beregne isens alder ned gennem iskappen. Modellering bruges især hvis årlagene er for tynde til at kunne skelnes, eller hvis man vil lave en foreløbig tidsskala inden iskernen er boret eller analyseret. Modellerne beskriver hvordan isen flyder under hensyntagen til, hvor meget sne der falder på overfladen, og hvordan lagene komprimeres og deformeres under vægten af den overliggende sne og is.

 Synkronisering af iskerner

Synkronisering af iskerner

Der er efterhånden boret en lang række iskerner fra både de grønlandske og antarktiske iskapper. Forskellene mellem måleresultaterne fra iskernerne skyldes både regionale klimaforskelle og dateringsforskelle. Når måleresultaterne fra flere iskerner synkroniseres nøjagtigt kan de parallelle klimakurver afsløre nye oplysninger om fortidens klima, og give vink om sammenhængen mellem klimaet på de to halvkugler.