Istiden og mellemistider


Data fra de grønlandske iskerner giver pålidelige informationer om klimaforholdene i Grønland år for år og ca. 123.000 år tilbage i tiden. I denne periode har Grønland oplevet to enorme klimaskift: begyndelsen og slutningen af sidste istid. Man kan gå endnu længere tilbage i de Antarktiske iskerner, som viser at istiden er skiftet frem og tilbage mellem istid og mellemistid mange gange, men her fokuserer vi på Grønlands klima.

Istiden begyndte for ca. 120.000 år siden, hvor klimaet langsomt forandrede sig fra den varme Eem-mellemistid til koldere istidsforhold. For 11.700 år siden sluttede istiden, og her skete der en meget dramatisk ændring i temperaturerne i Grønland. Indenfor ganske få årtier steg temperaturen på Grønland med op til 15-20°C! Ændringen ses som et skift på ca. 6‰ i δ18O-værdierne i de fleste grønlandske iskerne-dataserier. Dette bratte omslag i klimaet markerer slutningen af istiden og begyndelsen af vores nuværende mellemistid, Holocæn. Holocæn er vor tids varme periode.

Klimaet i Holocæn Istiden Et kig ind i Eem-perioden

NGRIP målinger

δ18O-data fra NGRIP fra overfladen og ned til bunden i 3085 meters dybde. δ18O-værdierne er et  mål for mængden af den tunge 18O-isotop i isen og afspejler dermed temperaturen. Isens omtrentlige alder er angivet på skalaen til højre.

Eem-tiden, istiden og Holocæn er de tre vigtigste klimaperioder der kan undersøges ved hjælp af iskernerne fra Grønland. Perioderne er markeret i figuren, hvor NGRIP δ18O-værdierne vises hele vejen gennem isen.

Klik på de forskellige klimaperioder - Holocæn / Istiden / Eem-tiden - for at læse mere om klimaet i hver af disse perioder.