Fortidens temperaturer i Grønland og kildeområder for nedbør

Fortidens temperaturer i Grønland og kildeområder for nedbør

Ud fra sammensætningen af vandmolekyler i iskerner, er det muligt at rekonstruere fortidens temperaturer på tidsskalaer, der spænder fra årstidsvariationer til istidernes kommen og gåen. Den isotopiske sammensætning giver også information om ændringer i nedbør, i havis og om kildeområder for nedbøren i Grønland og Nordatlanten.

Fortidens atmosfæriske sammensætning og drivhusgasser

Fortidens atmosfæriske sammensætning og drivhusgasser

Luftbobler fanget i de polare iskapper afslører fortidens atmosfæriske sammensætning. Iskerner fra de store iskapper viser, at den atmosfæriske koncentration af drivhusgasser, særligt CO2 og CH4, er steget dramatisk i løbet af de seneste 100 år, sammenlignet med fortidens naturlige niveau.

 Urenheder i iskerner

Urenheder i iskerner

Støv og kemiske urenheder i iskerner giver information om fortidens atmosfæriske forhold så som cirkulationsmønstre, vulkansk aktivitet, udbredelse af havis, menneskeskabt forurening samt hyppighed og intensitet af skovbrande og støvstorme. Analyser af urenheder i iskerner i høj tidslig opløsning, gør det muligt at afdække fortidens klimatiske udvikling år for år.